In de therapie gebruik ik verschillende werkvormen om te komen tot meer gewaarzijn en te experimenteren met bijvoorbeeld andere mogelijkheden. Lichaamsgericht werken, het ervaren van materiaal, visualisaties vormgeven en gesprekken zijn werkvormen die helpen bij het proces waar je op dat moment in zit.

Het werken met beeldende materialen bij volwassenen geeft vaak al snel een inzicht in de knelpunten en belemmeringen die ervaren worden en het is voor kinderen een belangrijke uitingsvorm. Daarbij kun je de stagnaties die je in het werken met materiaal tegenkomt en de manier waarop je met die stagnaties omgaat vaak herkennen in je dagelijks bestaan.

Met het beeldend medium als werkvorm kun je je eigen proces, de stagnatie, de mogelijkheden en kwaliteiten onderzoeken.

Het bewust worden welke oplossingen je dan hanteert geeft je de mogelijkheid  te  experimenteren in het kunstzinnig werken en je kracht en je kwaliteiten ontdekken.

Door je oplossingen  te leren kennen kun je kiezen en je eigen antwoord geven. waardoor ruimte kan ontstaan voor nieuwsgierigheid en vertrouwen.