OPAAL is aangesloten bij:

RBCZ: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
Licentienr : 801055R

NBGT:Nederlandse Beroepsvereniging Gestalt Therapeuten
Licentienr : G07150968056

FVB: Federatie Vaktherapeutische Beroepen
NVBT: Nederlandse vereniging beeldende therapie
Lidmaatschapnr: 109472

SCAG: Stichting Complementaire Alternatieve Gezondheidszorg
Stichting voor klacht en tuchtrecht (www.scag.nl)

Kamer van koophandel KvK:  14102467

AGB code: 90-034098
AGB praktijk: 90-013097

Volwassenen:

Een deel van de kosten kunnen worden vergoed door uw zorgverzekering mits u aanvullend verzekerd bent. Bij twijfel kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Kinderen tot 18 jaar:

Therapiepraktijk Opaal heeft een contract met de Peelgemeenten, hetgeen betekent dat de Peelgemeenten de kosten voor de therapie van kinderen en jeugdigen kan vergoeden.